Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022

Μετατροπή συμβατικού λέβητα πετρελαίου σε λέβητα συμπίκνωσης .

 Ολοκληρωμένο σύστημα λέβητα συμπύκνωσης με αποσπώμενο εναλλάκτη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο λέβητας συμπύκνωσης της ΘΕΡΜΑ αποτελείται από δύο μέρη. Τον κυρίως λέβητα (συμβατικός) και τον συμπυκνωτή. Ο συμπυκνωτής, που είναι αποσπώμενος από τον λέβητα,  αποτελεί έναν εναλλάκτη ανάκτησης της θερμότητας των καυσαερίων του συμβατικού λέβητα. Τα καυσαέρια του συμβατικού λέβητα οδηγούνται στον συμπυκνωτή και αφού  πραγματοποιήσουν μία τριπλή διαδρομή μέσα από αεριαυλούς κατακόρυφης θέσης λειτουργίας εξέρχονται προς την καμινάδα της εγκατάστασης. Κατά την τριπλή αυτή διαδρομή  προσδίδεται θερμική ενέργεια από τα καυσαέρια στο νερό του κυκλώματος θέρμανσης το οποίο  επιστρέφει από τα καλοριφέρ. Με αυτό τον τρόπο εκμεταλλευόμαστε τα καυσαέρια του λέβητα προθερμαίνοντας το νερό του κυκλώματος πριν φτάσει στον λέβητα. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι να αυξάνεται η απόδοση του συστήματος. Τα καυσαέρια πλέον εξέρχονται στο περιβάλλον σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ενώ πραγματοποιείται και μερική υγροποίηση τους.

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Με βάση τη δυνατότητα κάλυψης των θερμίδων του λέβητα κατασκευάζονται τέσσερεις εκδόσεις του συμπυκνωτή. Η πρώτη έκδοση καλύπτει λέβητες από 20.000 kcal/h έως 70.000kcal/h , η δεύτερη λέβητες από 80.000kcal/h έως 130.000kcal/h, η τρίτη από 140.000 kcal/h έως 250.000kcal/h  και η τέταρτη από 260.000 kcal/h έως 400.000kcal/h . Ο πρώτος τύπος συμπυκνωτή είναι κυλινδρικός με διαστάσεις Φ340x950 και εισαγωγή - εξαγωγή καμινάδας Φ150. Ο δεύτερος τύπος συμπυκνωτή είναι κυλινδρικός με διαστάσεις Φ400x950 και εισαγωγή - εξαγωγή καμινάδας Φ200. Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της σειράς εναλλακτών ECO παρουσιάζονται στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών. Η κατασκευή του συμπυκνωτή γίνεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα  (κυρίως σώμα και αεριαυλοί) για μεγαλύτερη αντοχή έναντι στη διάβρωση που προκαλούν τα συμπυκνώματα. Ο συμπυκνωτής μονώνεται εξωτερικά. Για λέβητες μεγαλύτερης ισχύος έως και 2.000.000kcal/h κατασκευάζονται συμπυκνωτές κατόπιν παραγγελίας.

 

 ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ
 • 1. Η κατασκευή του συμπυκνωτή εξασφαλίζει την τριπλή διέλευση των καυσαερίων μέσα από ανοξείδωτους αεριαυλούς. Τα καυσαέρια οδηγούνται σε συγκεκριμένους αυλούς για κάθε μία από τις τρείς διαδρομές. Κάποιοι χρησιμοποιούνται για την ανοδική ροή των καυσαερίων και οι υπόλοιποι για την καθοδική, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση της θερμικής τους ενέργειας.

 • 2. Τελική έξοδος των καυσαερίων προς την καμινάδα της εγκατάστασης (Φ150 για την μικρότερη έκδοση του συμπυκνωτή και Φ200 για την μεγαλύτερη).

 • 3. Παροχή σύνδεσης με την επιστροφή από τα σώματα. Το νερό που επιστρέφει από τα σώματα τροφοδοτείται από εκεί στον συμπυκνωτή για να προθερμανθεί (παροχή 1 1/4" για την μικρότερη έκδοση του συμπυκνωτή και παροχή 2" για την μεγαλύτερη).

 • 4. Σύνδεση του συμπυκνωτή με την παροχή της επιστροφής στον συμβατικό λέβητα. Το νερό του κυκλώματος θέρμανσης αφού έχει προθερμανθεί στον συμπυκνωτή θα περάσει από εκεί στον λέβητα για την περαιτέρω θέρμανση του και την τροφοδοσία των σωμάτων καλοριφέρ (παροχή 1 1/4" για την μικρότερη έκδοση του συμπυκνωτή και παροχή 2" για την μεγαλύτερη).

 • 5. Η στήριξη του συμπυκνωτή γίνεται με τρία πόδια ρυθμιζόμενου ύψους. Αυτή η βάση εξασφαλίζει την εύκολη και σωστή σύνδεση με την καμινάδα του λέβητα και επιπλέον ο συμπυκνωτής καθίσταται ικανός να συνδεθεί και με λέβητες διαφορετικού κατασκευαστή ή και με λέβητες που είναι ήδη εγκατεστημένοι, αναβαθμίζοντας την απόδοση τους.

 • 6. Σημείο σύνδεσης του συμπυκνωτή με την καμινάδα του συμβατικού λέβητα. Είσοδος των καυσαερίων του λέβητα στον συμπυκνωτή για επιπλέον εκμετάλλευση τους.ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΡΟΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ


* Οι θερμοκρασίες αφορούν κύκλωμα θέρμανσης στο οποίο έχει επέλθει ισορροπία μετά από κάποια ώρα λειτουργίας του λέβητα.


Περισσότερες πληροφορίες: Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022

Νέο πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κατοικίες από την ΕΔΑ Αττικής - 2022

 Την ενεργοποίηση του νέου προγράμματος επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου ανακοίνωσε η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής). Η επιδότηση αφορά σε νέες συνδέσεις με αυτόνομη ή κεντρική θέρμανση φυσικού αερίου για κατοικίες που βρίσκονται επί του ενεργού δικτύου διανομής φυσικού αερίου.

Το πρόγραμμα επιδότησης της ΕΔΑ Αττικής καλύπτει μέρος της συνολικής δαπάνης για τη μετατροπή της εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης (συμπεριλαμβανομένων των συσκευών και των εξαρτημάτων που απαιτούνται) για χρήση φυσικού αερίου.
Επιδοτούμενο Ποσό


Διάρκεια Προγράμματος

Το νέο πρόγραμμα επιδότησης ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης που θα κατατεθούν στην ΕΔΑ Αττικής, με ταυτόχρονη ορθή υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών Α’ φάσης για την ένταξη στο πρόγραμμα, από τις 4 Φεβρουαρίου 2022 και μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Σε περίπτωση δέσμευσης του συνόλου του προϋπολογισμού με βάση τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά Α’ φάσης του προγράμματος η ΕΔΑ Αττικής θα ολοκληρώσει το στάδιο συμμετοχής στο πρόγραμμα με την ανάρτηση σχετικής ενημέρωσης στην ιστοσελίδα της. Επίσης, σε περίπτωση υψηλής ζήτησης, και βάση των αιτημάτων σύνδεσης, η ΕΔΑ Αττικής δύναται μέσω της ιστοσελίδας της να ενημερώσει πρωτύτερα σχετικά με την εκτιμώμενη δέσμευση του προϋπολογισμού.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόδοση της επιδότησης είναι: α) η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως και τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία τοποθέτησης του μετρητή φ.α. και β) η υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών Β’ φάσης προς την ΕΔΑ Αττικής να πραγματοποιηθεί έως και 20 ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία ενεργοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης.

Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω καταληκτικές ημερομηνίες δε δύναται να είναι μεταγενέστερες της 31ης Οκτωβρίου 2022.

Πώς λαμβάνεται η επιδότηση

Το επιδοτούμενο ποσό αποδίδεται από την ΕΔΑ Αττικής στον ανάδοχο εγκαταστάτη (ή/και προμηθευτή εξοπλισμού) για την κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης μετά την παραλαβή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, τις διαδικασίες ελέγχου και την έκδοση άδειας χρήσης φ.α..

Διαδικασία/βήματα συμμετοχής στο πρόγραμμα

1. Υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης - Υποβολή Δικαιολογητικών Α’ φάσης

Ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής (ο ιδιοκτήτης στην περίπτωση μεμονωμένου διαμερίσματος ή μονοκατοικίας, ο διαχειριστής στην περίπτωση πολυκατοικίας) καταθέτει υπογεγραμμένη τη σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής καταβάλλοντας τα σχετικά τέλη σύνδεσης (εφόσον αυτά απαιτούνται) σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες της Εταιρείας.

Ταυτόχρονα με την κατάθεση των δικαιολογητικών σύμβασης σύνδεσης καταθέτει τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά Α’ φάσης επιδότησης:

1. Υπεύθυνη Δήλωση/Αίτηση Ένταξης στο πρόγραμμα Επιδότησης και Αποδοχής των Όρων Συμμετοχής σε αυτό.

2. Στην περίπτωση μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικίας, φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου έως την ημερομηνία κατάθεσης σύμβασης σύνδεσης).

Η ΕΔΑ Αττικής προχωρά σε έλεγχο της ορθότητας των δικαιολογητικών της Α’ φάσης, ενημερώνει τον καταναλωτή (ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν για τη διαχείριση της σύμβασης σύνδεσης) σχετικά με προέγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος επιδότησης και καταγράφει την σειρά προτεραιότητας ένταξής στο πρόγραμμα.

2. Τοποθέτηση Μετρητή, Κατασκευή Εσωτερικής Εγκατάστασης, Ενεργοποίηση Εσωτερικής Εγκατάστασης & Έκδοση Άδειας Χρήσης

Μετά την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης, η ΕΔΑ Αττικής προβαίνει στην κατασκευή της παροχής και στην τοποθέτηση του μετρητή της εγκατάστασης φυσικού αερίου. Σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης, η ΕΔΑ Αττικής δύναται να συμφωνήσει με τον καταναλωτή μεγαλύτερο χρόνο ολοκλήρωσης σύνδεσης από τον προβλεπόμενο στα σχετικά ρυθμιστικά κείμενα.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος εγκαταστάτης, που έχει επιλέξει ο καταναλωτής για την κατασκευή της εσωτ. εγκατάστασης φυσικού αερίου, καταθέτει τη μελέτη εσωτ. εγκατάστασης για θεώρηση στην ΕΔΑ Αττικής. Μετά τη θεώρηση αυτής, προβαίνει στην κατασκευή της εσωτ. εγκατάστασης και εν συνεχεία στην υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων για τον τεχνικό έλεγχο αυτής στην ΕΔΑ Αττικής. Η ΕΔΑ Αττικής προχωρά αρχικά στην προσωρινή ενεργοποίηση της εγκατάστασης (πραγματοποιείται έλεγχος της ισχύος του λέβητα). Στη συνέχεια, μετά την παραλαβή του σωστού φύλλου ρύθμισης και συντήρησης εγκαταστάσεων σταθερών εστιών καύσης (Φύλλο Ελέγχου Καύσης) από τον ανάδοχο εγκαταστάτη, η ΕΔΑ Αττικής εκδίδει την Άδεια Χρήσης φυσικού αερίου.

3. Υποβολή Δικαιολογητικών Β’ φάσης και Πληρωμή Αναδόχου

Ο καταναλωτής ή ο ανάδοχος εγκαταστάτης υποβάλλει στην ΕΔΑ Αττικής τα κάτωθι δικαιολογητικά για τον τελικό έλεγχο και απόδοση της επιδότησης:

1. Σύμβαση επιδότησης μέρους του κόστους εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. Η σύμβαση είναι τριμερής (σ.σ. μεταξύ του καταναλωτή, του ανάδοχου εγκαταστάτη ή/και προμηθευτή εξοπλισμού και της ΕΔΑ Αττικής) και είναι ανεξάρτητη της σύμβασης σύνδεσης.

2. Τιμολόγιο ανάδοχου εγκαταστάτη προς την ΕΔΑ Αττικής, στο οποίο η περιγραφή θα πρέπει να είναι «Επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου ως Υπ’ αριθμ. ΗΚΑΣΠ ΧΧΧΧΧΧΧΧ» και με αξία (συμπ. ΦΠΑ) ίση με το επιδοτούμενο ποσό που δικαιούται ο ωφελούμενος καταναλωτής.

3. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου/αιτούντα καταναλωτή (σ.σ. ιδιοκτήτης ή διαχειριστής στην περίπτωση κεντρικής θέρμανσης πολυκατοικίας), όπου ορίζει το ύψος του επιδοτούμενου ποσού και τον ανάδοχο εγκαταστάτη στον οποίον επιθυμεί να εκχωρηθεί αυτό (σ.σ. η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει πάντα την υπογραφή του δικαιούχου/αιτούντα).

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, και εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος, εγκρίνεται η απόδοση του επιδοτούμενου ποσού προς τον ανάδοχο εγκαταστάτη. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποπληρωμή του ποσού επιδότησης προς τον ανάδοχο εγκαταστάτη από την ΕΔΑ Αττικής.

Όροι και Προϋποθέσεις Προσφοράς

 • Η επιδότηση ισχύει μόνο για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου για κατηγορίες καταναλωτή «Κεντρική Θέρμανση» και «Αυτόνομη Θέρμανση».
 • Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής που θα κατατεθούν από τις 4 Φεβρουαρίου 2022 και μετά (σ.σ. δεν είχαν σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου ως και τις 3 Φεβρουαρίου 2022).
 • Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης που θα κατατεθούν υπογεγραμμένες (με ταυτόχρονη υποβολή ορθών δικαιολογητικών για την ένταξη στο πρόγραμμα) μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού αυτής. Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με την υποβολή προς την ΕΔΑ Αττικής των ορθών δικαιολογητικών ένταξης στο πρόγραμμα (υπεύθυνη δήλωση – αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα και φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος κατοικίας στην περίπτωση αυτονομίας). Οι περιπτώσεις συμβάσεων σύνδεσης για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί τα ορθά δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης δεν δεσμεύουν προτεραιότητα συμμετοχής και προϋπολογισμό επιδότησης. Το ποσό που δεσμεύεται κατά την κατάθεση της σχετικής σύμβασης σύνδεσης, σε συνάρτηση της ισχύος που έχει αιτηθεί, μπορεί να μεταβληθεί μόνο στην περίπτωση μείωσης της αιτούμενης ισχύος. Σε περίπτωση αιτήματος αύξησης της ισχύος δεν μεταβάλλεται αντίστοιχα το ποσό που αρχικά έχει δεσμευθεί.
 • Η επιδότηση ισχύει αποκλειστικά και μόνο για συμβάσεις σύνδεσης επί ενεργού δικτύου φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης.
 • Η επιδότηση ισχύει για κατοικίες που είναι «ενεργές», δηλαδή κατοικούνται. Ειδικά για την περίπτωση αυτόνομης σύνδεσης μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικίας απαιτείται η προσκόμιση πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος (τελευταίου εξαμήνου έως την ημερομηνία κατάθεσης της σύμβασης σύνδεσης) με ελάχιστη κατανάλωση τις 100 kWh ανά τετράμηνο.
 • H επιδότηση ισχύει εφόσον η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία τοποθέτησης του μετρητή Ειδικότερα, και όσον αφορά στην τρίμηνη προθεσμία ενεργοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης, σημειώνονται τα ακόλουθα: Σε περίπτωση που το πρώτο διαθέσιμο εκ μέρους της ΕΔΑ Αττικής ραντεβού υπερβαίνει την καταληκτική ημερομηνία ενεργοποίησης, θα γίνονται αποδεκτές οι αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης των τελικών καταναλωτών που θα ορίσουν τηλεφωνικά το ραντεβού ενεργοποίησης έως και μία (1) ημέρα πριν τη λήξη της ως άνω προθεσμίας και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία ενεργοποίησης της εσωτερικής τους εγκατάστασης, ώστε μετά την πραγματοποίηση του καθορισμένου ραντεβού να τεθεί αυτή άμεσα σε λειτουργία (αεριοδότηση). Ορίζεται ρητά ότι δε θεμελιώνεται δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης σε περίπτωση που από υπαιτιότητα του τελικού καταναλωτή απαιτηθεί ο ορισμός 2ου ή/και 3ου ραντεβού ενεργοποίησης πέρα της ως άνω αναφερόμενης τρίμηνης προθεσμίας.
 • Η επιδότηση ισχύει εφόσον η υποβολή των δικαιολογητικών β' φάσης (τιμολόγιο ανάδοχου εγκαταστάτη, σύμβαση επιδότησης, ΥΔ εκχώρησης επιδότησης) προς την ΕΔΑ Αττικής πραγματοποιηθεί το αργότερο έως και είκοσι (20) ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία ενεργοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης. Παράλληλα είναι απαιτητή η υποβολή σωστού φύλλου καύσης της εγκατάστασης φυσικού αερίου. Η καταληκτική ημερομηνία αυτή σε κάθε περίπτωση δε δύναται να υπερβεί την 31η Οκτωβρίου 2022.
 • Η επιδότηση δεν ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης επαγγελματιών (κατασκευαστές νέων οικοδομών ή με οποιοδήποτε επαγγελματικό ΑΦΜ) ή για συμβάσεις σύνδεσης σε κτήρια υπό ανέγερση.
 • Η επιδότηση ισχύει μόνο σε περιπτώσεις αντικατάστασης υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας με εγκατάσταση φυσικού αερίου. Δεν επιδοτούνται αυτόνομες συνδέσεις σε πολυκατοικίες με σύμβαση σύνδεσης για κεντρική θέρμανση σε ισχύ στις 3 Φεβρουαρίου 2022 και μετά.
 • Η επιδότηση δεν ισχύει για εσωτερικές εγκαταστάσεις (σε πολυκατοικίες ως κεντρική θέρμανση, μεμονωμένα διαμερίσματα, μονοκατοικίες) που έχουν στο παρελθόν τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο.
 • Η επιδότηση δεν ισχύει αν ο συμβαλλόμενος (ιδιοκτήτης κατοικίας ή διαχειριστής) παραβιάσει υπαιτίως κάποιον από τους όρους της σύμβασης σύνδεσης ή/και της σύμβασης επιδότησης μέρους κόστους εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.
 • Η επιδότηση της ΕΔΑ Αττικής δεν συνδυάζεται με άλλα προγράμματα επιδότησης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου από άλλους φορείς (πχ. ΕΣΠΑ).
 • Η ΕΔΑ Αττικής δύναται να διακόψει για οποιαδήποτε λόγο, τη συλλογή δηλώσεων ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης ανάλογα με την πορεία αυτού, ύστερα από σχετική ενημέρωση των καταναλωτών μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η ενημέρωση για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση των σχετικών καταληκτικών ημερομηνιών και, εν γένει, όλης της πορείας του προγράμματος θα πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας της ΕΔΑ Αττικής.


Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021

Προστασία του δίκτυο νερού και όλες τις συνδεδεμένες στο δίκτυο συσκευές από τη συσσώρευση αλάτων!

Το IPS KalyxX RedLine 

είναι ένας διασπαστής αλάτων κεντρικής παροχής ο οποίος αποτρέπει αποτελεσματικά το σχηματισμό στερεών ιζημάτων καθώς και την διάβρωση των οικιακών συσκευών, ενώ παράλληλα αφαιρεί σχηματισμένα άλατα και ιζήματα σε ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις.


Πως λειτουργεί το IPS KalyxX

Το IPS αποτρέπει αποτελεσματικά το σχηματισμό στερεών ιζημάτων και διάβρωσης σε συσκευές κρύου και ζεστού νερού ενώ αφαιρεί σχηματισμένα άλατα και ιζήματα σε ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Το IPS KalyxX είναι ένα σώμα ροής με τοποθετημένα εσωτερικά ηλεκτρόδια σε σχήμα στροβίλου από δύο διαφορετικά ηλεκτρικά αγώγιμα υλικά.
Ο σχεδιασμός των ηλεκτροδίων προστατεύεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (TGP - Τυρβώδης Γαλβανική Πόλωση) και δημιουργεί μια περιστρεφόμενη ροή νερού, προκαλώντας αλλαγή στη δομή των ορυκτών χωρίς να προσθέτει ή να αφαιρεί κανένα συστατικό του νερού. Κανένα αντίστοιχο σύστημα δε λειτουργεί κατ' αυτόν τον τρόπο.
Είναι το μοναδικό με αυτή την ευρεσιτεχνία και φέρει κάθε πιστοποίηση όπου αποδεικνύεται η διαφορά αποτελεσματικότητας από οποιοδήποτε αντίστοιχο προϊόν.

Ιδιότητες της σειράς RedLine

 • Αποτρέπει τη δημιουργία στερεών ιζημάτων σε όλον τον υδραυλικό εξοπλισμό (σωληνώσεις, βαλβίδες, βρύσες, κεφαλές ντους, θερμοσίφωνες). 76% αποτελεσματικότητα.
 • Αφαιρεί τα ήδη σχηματισμένα άλατα και ιζήματα οπουδήποτε εγκαθίσταται.
 • Κατοχυρωμένη ευρεσιτεχνία TGP (Τυρβώδης Γαλβανική Πόλωση) χωρίς χρήση χημικών, χωρίς ηλεκτρισμό.
 • Κατάλληλο για κρύο (πόσιμο) και ζεστό νερό. Πιστοποιητικό NRL για άμεση και συνεχή επαφή με πόσιμο νερό.
 • Ασφαλές προϊόν - Κάθε ένα εξάρτημα έχει λάβει ειδική πιστοποίηση.
 • Ανθεκτική κατασκευή (ανοξείδωτο ατσάλι 1.4301) και ανθεκτικά επιμέρους εξαρτήματα)
 • Εύκολη εγκατάσταση, δεν χρειάζεται συντήρηση και η λειτουργεία του θα είναι απροβλημάτιστη για περισσότερο από 10 έτη.


 

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020

Οικονομία στην Θέρμανση και άφθονη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Ανοξείδωτος λέβητας Πετρελαίου Συμπύκνωσης Low NoX NEW 35 TURBO CONDENSING 39,4kw
 


Οικονομία στην Θέρμανση και άφθονη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

- Υψηλής απόδοσης λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου
- Άφθονο ζεστό νερό χρήσης με το άνοιγμα της βρύσης
- Ανοξείδωτος λέβητας με τεχνολογία συμπύκνωσης Hi-Fin
- Ενεργειακή κλάση Α’ σε θέρμανση και ζεστό νερό
- Καυστήρας νέας γενιάς Low NoX
- Μικρές διαστάσεις

Ο New Turbo Condensing είναι μονάδα compact και περιλαμβάνει 

 1. Inverter κυκλοφορητή Grundfos
 2. Δοχείο διαστολής
 3. Βάνα πλήρωσης
 4. Τρίoδι βάνα 
 5. Αδρανοποιητή Συμπυκνωμάτων
 6. Μαγνητικό φίλτρο 
 7. Αισθητήρα ροής για το ζεστό νερό χρήσης
 8. Μανόμετρο
 9. Αυτόματο εξαεριστικό

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ KITURAMI 

Συνεργάζονται ιδανικά με το σύστημα αυτονομίας της KITURAMI  δίνοντας τη δυνατότητα να αυτονομηθούν οι χώροι τόσο σε θερμοκρασία χώρου όσο και σε άμεση παροχή ζεστού νερού. 

Ο New Turbo Condensing λέβητας της Kiturami συνοδεύεται από θερμοστάτη χώρου NCTR-50 από όπου γίνονται όλες οι ρυθμίσεις των λειτουργειών του λέβητα ενώ παράλληλα εντοπίζει και ενημερώνει τον χρήση για κάθε πιθανή βλάβη του συστήματος.Κωνσταντίνος Γαλάνης
Ηλεκτρολόγος Θερμϋδραυλικός
ΤΗΛ: 6939455082

Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020

Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Bosch Condens 2500F

Ο λέβητας Olio Condens 2500 F είναι κατασκευασμένος με την αξιόπιστη τεχνολογία της Bosch – και αποτελείται από βασικά εξαρτήματα που έχουν αποδείξει την αξία τους σε μεγάλο αριθμό εφαρμογών και σε βάθος χρόνου. Έτσι, μπορείτε να απολαμβάνετε τη χρήση ενός λέβητα συμπύκνωσης πετρελαίου από την Bosch, αξιόπιστου, υψηλής αντοχής και με επώνυμη ποιότητα Bosch.


 •  Υψηλός βαθμός απόδοσης έως και 103,4 % με χρήση τεχνολογίας συμπύκνωσης
 •  Απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου βάσει ΕrP έως 91%
 •  Χαλύβδινο κυρίως σώμα με δευτερεύοντα ανοξείδωτο εναλλάκτη καυσαερίων
 •  Εύκολη συντήρηση λόγω του ειδικού σχεδιασμού του θαλάμου καύσης
 •  Νέος ενσωματωμένος ψηφιακός πίνακας ελέγχου με ενδείξεις βλαβών στην ψηφιακή οθόνη
 •  Πλήρης συμβατότητα με την νέα πλατφόρμα αυτοματισμών EMS Plus
 •  Έξοδος καυσαερίων 80/125
 •  Ενσωματωμένος μονοβάθμιος καυστήρας πετρελαίου
 •  Ενσωματωμένη αντιστάθμιση λέβητα βάσει εξωτερικής θερμοκρασίας με την προσθήκη εξωτερικού αισθητήριου θερμοκρασίας περιβάλλοντος
 •  Λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας
 •  Καύση με αναστροφή φλόγας που εξασφαλίζει χαμηλή σταθμή εκπομπών ΝΟx


 • Ενεργειακή απόδοση
  Χάρη στην υψηλή απόδοση που εξασφαλίζει η τεχνολογία συμπύκνωσης από την Bosch, ο εποχιακός βαθμός απόδοσης του λέβητα φτάνει το 91 % (που αντιστοιχεί σε βαθμό απόδοσης έως 103,4 %). Επίσης, καταναλώνει σημαντικά λιγότερο καύσιμο φέροντας πιστοποίηση ενεργειακής κλάσης Α βάσει ErP2015.

  Ο σύγχρονος τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας

  Οι επιδαπέδιοι λέβητες Olio Condens 2500 F είναι φειδωλοί στην κατανάλωση πετρελαίου. Αυτό επιβεβαιώνει ο ιδιαίτερα υψηλός βαθμός εποχιακής απόδοσης 91% και η αξιολόγηση με βαθμό ενεργειακής απόδοσης Α βάσει ErP. Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι γίνεται η μέγιστη χρησιμοποίηση της διαθέσιμης ενέργειας του πετρελαίου θέρμανσης, έχοντας τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση. Για να αυξηθεί περισσότερο η εξοικονόμηση ενέργειας υπάρχει η δυνατότητα έξυπνων συνδυασμών με θερμοστάτες ή και με ηλιοθερμικά συστήματα.

  Εφαρμογές και Εγκαταστάσεις
  Η θέση των υδραυλικών συνδέσεων του λέβητα καθιστά τη σύνδεσή του σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις πολύ εύκολη, απαιτώντας τις ελάχιστες δυνατές υδραυλικές τροποποιήσεις. Η παροχή πετρελαίου μπορεί να συνδεθεί από την πλευρά που εξυπηρετεί. Τέλος, χάρη στις πολύ μικρές απώλειες πίεσης, ο Condens 2500F συνδέεται ιδανικά σε υφιστάμενα κυκλώματα θέρμανσης.

  Υψηλή απόδοση με εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή

  Πλέον μπορείτε να συνεχίσετε να θερμαίνεστε χρησιμοποιώντας πετρέλαιο με ακόμα μικρότερο κόστος. Οι επιδαπέδιοι λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου Olio Condens 2500 F είναι ο τρόπος. Συνδυάζουν εξαιρετικά υψηλή απόδοση με πολύ ανταγωνιστικό κόστος απόκτησης, και είναι διαθέσιμοι σε δύο εκδόσεις, των 20kW και 30kW. H λύση για τον εκσυγχρονισμό του λεβητοστασίου σας και τη μείωση του κόστους θέρμανσης.


  Κωνσταντίνος Γαλάνης
  Ηλεκτρολόγος Θερμοϋδραυλικός 
  Κιν: 6939-455082
  E-mail: k.galanis@hotmail.com  Ασφάλεια Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου

  Ασφάλεια από τις εγκαταστάσεις


  Τα έργα κατασκευής δικτύου φυσικού αερίου στην Αττική πραγματοποιούνται βάσει σύγχρονων και αυστηρών προδιαγραφών. Η λειτουργία του δικτύου παρακολουθείται 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 365 μέρες το χρόνο με ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα (SCADA) στο σύγχρονο κέντρο ελέγχου της εταιρείας. Επιπλέον γίνονται προληπτικοί και συστηματικοί επιτόπιοι έλεγχοι καλής λειτουργίας από εξειδικευμένους τεχνικούς.
  Εξειδικευμένοι μηχανικοί, αδειοδοτημένοι υδραυλικοί εγκαταστάτες και αδειοδοτημένοι τεχνικοί καυστήρων αναλαμβάνουν την κατασκευή και ρύθμιση των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου εκτός και εντός του κτιρίου. Ο κανονισμός εσωτερικής εγκατάστασης που εφαρμόζει η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε. είναι εναρμονισμένος με τις προδιαγραφές που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και που εφαρμόζεται στη Δυτική Ευρώπη.
  Πριν την έναρξη παροχής φυσικού αερίου, πραγματοποιείται πάντα τελικός έλεγχος της εγκατάστασης από τους τεχνικούς επιθεωρητές της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής.

  Ασφάλεια από τις συσκευές

  Οι συσκευές φυσικού αερίου παρέχουν πρόσθετη ασφάλεια. Σε περίπτωση που σβήσει η φλόγα της συσκευής, ο ειδικός μηχανισμός που διαθέτουν οι συσκευές φυσικού αερίου διακόπτει αυτόματα την παροχή του. Επιπλέον μπορεί να τοποθετηθεί ειδικός ανιχνευτής φυσικού αερίου στο χώρο με αυτοματισμό διακοπής της παροχής του.

  Ασφάλεια από τη φύση του φυσικού αερίου

  Το φυσικό αέριο είναι ένα απολύτως φυσικό προϊόν, είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και σε περίπτωση που απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα απομακρύνεται άμεσα. Είναι άοσμο αλλά προστίθεται χαρακτηριστική οσμή για την ανίχνευση πιθανής διαρροής του. Επίσης δεν είναι τοξικό, αφού δεν περιέχει μονοξείδιο του άνθρακα.

  Τι πρέπει να κάνω αν μου μυρίζει αέριο;

  Σε περίπτωση που σας μυρίζει αέριο θα πρέπει άμεσα:
  • Να ανοίξτε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα του χώρου καθώς το φυσικό αέριο είναι πιο ελαφρύ από τον αέρα και θα διαφύγει στην ατμόσφαιρα.
  • Να σβήσετε άμεσα τυχόν αναμμένο τσιγάρο ή άλλες εστίες φλόγας ή σπινθήρα.
  • Να κλείσετε την κεντρική βάνα παροχής αερίου και τους διακόπτες όλων των συσκευών φυσικού αερίου.
  • Να καλέσετε το Κέντρο Ελέγχου Άμεσης Επέμβασης (Κ.Ε.Α.Ε.) της ΕΔΑ Αττικής στα τηλέφωνα 8001111330 και 210-3406600 ή την Γραμμή Εξυπηρέτησης Καταναλωτών 1133.
  • Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε σπίρτα, αναπτήρα ή άλλη εστία φλόγας και γενικότερα να προκαλέσετε σπινθήρα με οποιοδήποτε τρόπο.

  Δευτέρα 8 Απριλίου 2019

  Αντλίες θερμότητας: η πιο ανερχόμενη τεχνολογία θέρμανσης και εξοικονόμησης ενέργειας  Γνωρίζετε ποια είναι η πιο ανερχόμενη τεχνολογία θέρμανσης και εξοικονόμησης ενέργειας; Δεν είναι άλλη από τις αντλίες θερμότητας !
  Γιατί η πιο σύγχρονη μέθοδος θέρμανσης δεν είναι τόσο διαδεδομένη;
  Ενώ οι αντλίες θερμότητας διεισδύουν ολοένα και περισσότερο στον κλάδο της θέρμανσης - κλιματισμού χώρων και κατακτούν μεγάλο μερίδιο των ευρωπαϊκών αγορών, στην Ελλάδα ο δισταγμός απέναντι τους είναι εμφανέστατος. Παρόλο που σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συστήνονται ανεπιφύλακτα ως η βέλτιστη λύση για τη θέρμανση τόσο κατοικιών, όσο και ευρύτερης κλίμακας κτιρίων, οι Έλληνες πολίτες παραμένουν προσκολλημένοι στα παραδοσιακά συστήματα με καυστήρες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Επομένως, είναι εύλογο να αναρωτηθεί κανείς την αιτία που οι αντλίες θερμότητας δεν έχουν την ηχηρή παρουσία που τους αναλογεί στη χώρα μας.
  Οι λόγοι που δημιουργούν το εν λόγω κλίμα δυσπιστίας είναι κατά κύριο λόγο δύο. Πρώτον, η έλλειψη τεχνικού υπόβαθρου επιδρά στην κρίση του ιδιώτη, ο οποίος αμφιβάλλει για το αν μια αντλία θερμότητας μπορεί πράγματι να καλύψει τις ανάγκες του. Η κοινή αντίληψη είναι ότι ένα καύσιμο όπως το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο καίγεται, άρα η φωτιά παράγει την απαιτούμενη θερμότητα. Οι θερμοδυναμικές αρχές κάτω από τις οποίες λειτουργεί μια αντλία θερμότητας είναι απλές, ωστόσο για πολλούς μοιάζουν δυσνόητες, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο μηχάνημα να φαντάζει απρόσιτο προς τον μέσο ιδιώτη που προτιμά να αισθάνεται ήσυχος ακολουθώντας την έως τώρα πεπατημένη λύση του λέβητα. Κατά δεύτερον, με την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των πολιτών σκέφτεται βραχυπρόθεσμα και διστάζει να επενδύσει σε μια λύση που θα αποφέρει μειωμένα λειτουργικά κόστη και αίσθηση ασφάλειας. Συνεπώς, η ενδεχόμενη απόσβεση δύο ή τριών χρόνων που μπορεί να έχει η προμήθεια μιας αντλίας θερμότητας δρα ανασταλτικά σε σχέση με την εξοικονόμηση χρηματικών πόρων στο μέλλον.
  Η στατιστική ανάλυση που ακολουθεί στοχεύει στην ενημέρωση του ιδιώτη, ο οποίος οφείλει να εκσυγχρονιστεί και να στραφεί στις αντλίες θερμότητας, ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές τάσεις.
  Οι ενεργειακές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  Η θέρμανση και ψύξη των οικιακών και βιομηχανικών κτιρίων αποτελούν περίπου το μισό της ενεργειακής κατανάλωσης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Σε οικιακό επίπεδο εντός των ευρωπαϊκών χωρών, η θέρμανση και τα ζεστά νερά χρήσης καταλαμβάνουν το 79% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης του νοικοκυριού(192.5 Mtoe). Η ψύξη καταλαμβάνει ένα σχετικά μικρό μερίδιο, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες. Η ανάγκη αυτή συνδέεται με την κλιματική αλλαγή και την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Στη βιομηχανία, το 70,6% της ενεργειακής κατανάλωσης αφορά τη θέρμανση (193.6 Mtoe), το 26,7% (73.3 Mtoe) το φωτισμό και ηλεκτρικές διεργασίες (κινητήρες κλπ.) και το 2,7% (7.2 Mtoe) την ψύξη.
  Το 84% της θέρμανσης και ψύξης παράγεται ακόμα μέσω ορυκτών καυσίμων, ενώ μόλις το 16% καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η επίτευξη των στόχων που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκάζει τον τομέα θέρμανσης και κλιματισμού να μειώσει τις καταναλώσεις του και να απεξαρτηθεί από τη χρήση καυσίμων.
  Χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, φιλικές προς το περιβάλλον, μείωση λειτουργικού κόστους
  Οι αντλίες θερμότητας αποτελούν την πλέον καινοτόμο και συμφέρουσα επιλογή, η οποία εξασφαλίζει πλήρως τις ανάγκες ενός κτιρίου σε ψύξη, θέρμανση και ζεστά νερά χρήσης. Πρόκειται για θερμικούς ενισχυτές οι οποίοι αντλούν θερμότητα από τον αέρα, το νερό και τη γη και μέσω ψυκτικού κύκλου συμπίεσης τη μεταφέρουν στον επιθυμητό χώρο. Ένα βασικό πλεονέκτημα των αντλιών θερμότητας είναι η πλήρης ανεξαρτησία από την κατανάλωση οποιουδήποτε καυσίμου, με μόνη απαίτηση για τη λειτουργία τους την παροχή ηλεκτρικής ισχύος στο συμπιεστή της μονάδας. Αν μάλιστα η ηλεκτρική ισχύς παράγεται καθαρά από ΑΠΕ, τότε ο ισχυρισμός πως η αντλία θερμότητας είναι μια τεχνολογία 100% φιλική προς το περιβάλλον είναι αναμφισβήτητος. Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, οι κανονισμοί και οι οδηγίες της ΕΕ τις κατατάσσουν πλέον επίσημα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αναγνωρίζοντας έτσι τη συμβολή τους σε θέματα ενεργειακής ζήτησης και μείωσης εκπομπών CO2.
  Ο ψυκτικός κύκλος που αποτελεί την αρχή λειτουργίας τους, εξασφαλίζει πολύ υψηλές αποδόσεις που υπερβαίνουν ακόμα και το 350% σε λειτουργία θέρμανσης για μια μονάδα που αντλεί θερμότητα από τον αέρα. Μάλιστα, αν η πηγή ενέργειας είναι το νερό ή κάποιο γεωθερμικό πεδίο, η απόδοση μπορεί να φτάσει ακόμα υψηλότερες τιμές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αυτό σημαίνει πως μια αντλία θερμότητας υπερτερεί σαφέστατα έναντι ενός συμβατικού συστήματος θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου ή φυσικού αερίου των οποίων η απόδοση δύσκολα υπερβαίνει το 90%. Επιπλέον, η κάλυψη των αναγκών σε ψύξη και ζεστά νερά χρήσης συνεπάγεται απλοποίηση του σχεδιασμού ενός νέου κτιρίου και της εγκατάστασης του εξοπλισμού, αφού πλέον ένα μηχάνημα είναι υπεύθυνο για όλες τις θερμικές λειτουργίες.
  Συνεπώς, το λειτουργικό κόστος μπορεί να μειωθεί κατά 50% προσφέροντας μεγάλη ετήσια εξοικονόμηση χρηματικών πόρων ως αποτέλεσμα των πολύ υψηλών βαθμών απόδοσης και συνεπώς της μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης. Το ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζει την ενέργεια που εξοικονομείται (TWh) κατά τη θέρμανση και ψύξη χώρων, την παραγωγή ζεστών νερών χρήσης και διάφορες βιομηχανικές διεργασίες από τις αντλίες θερμότητας σε χώρες της ΕΕ.


  Διάγραμμα 1 – Εξοικονόμηση ενεργειακής κατανάλωσης (TWh) μέσω λειτουργίας αντλιών θερμότητας σε όλη την Ευρώπη
  Συγκεκριμένα για το 2017, εξοικονομήθηκαν 148 θερμικές TWh οι οποίες υπό άλλες συνθήκες θα παράγονταν μέσω καύσιμης ύλης, ή άλλης πηγής ενέργειας. Οι παραπάνω υπολογισμοί έγιναν συγκριτικά με λέβητα φυσικού αερίου απόδοσης 85%.
  Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές εκπομπές, στο Διάγραμμα 2 παρουσιάζεται η μείωση εκπομπών CO2 (Mt) που επιφέρει μια αντλία θερμότητας συγκριτικά με το λέβητα που προαναφέρθηκε.


  Διάγραμμα 2 – Μείωση εκπομπών CO2 (Mt) μέσω λειτουργίας αντλιών θερμότητας σε όλη την Ευρώπη
  Παρατηρείται ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας που εφαρμόζεται στα συστήματα αντλιών θερμότητας οδηγεί σταδιακά σε μεγαλύτερη μείωση εκπομπών CO2. Οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις αποτελούν πλέον σημαντικό παράγοντα στην επιλογή συστήματος θέρμανσης και ψύξης και δε θα πρέπει να θεωρούνται δευτερεύουσας σημασίας.
  Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τη ραγδαία επέκταση της αγοράς των αντλιών θερμότητας, ιδιαίτερα από το 2006 και μετά. Οι υψηλοί βαθμοί απόδοσης, η μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση, η φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία τους και φυσικά το λειτουργικό κόστος, είναι οι κυριότεροι λόγοι που έχουν οδηγήσει στην ευρεία χρήση τους τόσο σε βιομηχανικό, αλλά κυρίως σε οικιακό επίπεδο. Κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται από το Διάγραμμα 3.


  Διάγραμμα 3 – Συνολικές πωλήσεις μονάδων αντλιών θερμότητας ανά έτος
  Ο μύθος για αδυναμία λειτουργίας τους σε κρύο περιβάλλον καταρρίπτεται
  Εστιάζοντας σε κατοικίες και νοικοκυριά, η κατάσταση συνοψίζεται στο Διάγραμμα 4.


  Διάγραμμα 4 – Εγκατεστημένες αντλίες θερμότητας ανά 1000 κατοικίες
  Ίσως προκαλεί εντύπωση η διάδοση των αντλιών θερμότητας στις βόρειες χώρες  όπου τα κρύα κλίματα επιβάλλουν υψηλές ανάγκες θέρμανσης για μεγάλο μέρος του χρόνου. Ωστόσο, όσα προαναφέρθηκαν σχετικά με το χαμηλό κόστος λειτουργίας των αντλιών θερμότητας και την απόδοσή τους κάνουν τη συγκεκριμένη επιλογή να φαντάζει μονόδρομος. Αρκεί κανείς να αναλογιστεί πόσο οικονομικά ασύμφορο θα ήταν για έναν ιδιώτη να λειτουργεί ένα λέβητα για θέρμανση και ζεστά νερά χρήσης για τουλάχιστον 8 μήνες το χρόνο. Εκτός αυτού, αναιρούνται οι όποιες αμφιβολίες σχετικά με την επαρκή κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες και περιβάλλον με χαμηλές θερμοκρασίες.
  Συνοψίζοντας, αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 11.335.000 αντλίες θερμότητας όλων των τύπων εγκατεστημένες στις διάφορες χώρες της Ευρώπης. Η ετήσια θερμική ενέργεια που παράγουν ανέρχεται στις 181,1 TWh.  Τα στατιστικά επιβεβαιώνουν τη ραγδαία ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου και δεν αποκλείεται το μέγεθος της αγοράς να έχει διπλασιαστεί ως το 2024. Συνεπώς, είναι ξεκάθαρο πως οι αντλίες θερμότητας αποτελούν την πιο αξιόπιστη και ουσιαστική λύση σε ζητήματα θέρμανσης/ψύξης, ζεστών νερών χρήσης και βιομηχανικών διεργασιών. Όσοι υιοθετήσουν αυτήν την τεχνολογία θα επωφεληθούν τόσο οικονομικά, όσο και κοινωνικοπολιτικά, μέσω της εκπλήρωσης των στόχων και κανονισμών που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
  Ήρθε η ώρα να αναθεωρήσουμε
  Κάθε κατοικία μπορεί να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα των αντλιών θερμότητας, εξασφαλίζοντας θέρμανση και ζεστό νερό με οικονομία τουλάχιστον 50% σε σχέση με το πετρέλαιο. Με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να έχει αυξητικές τάσεις (αύξηση κατά 8,3% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2017), η αναζήτηση εναλλακτικών και παράλληλα οικονομικότερων τρόπων θέρμανσης είναι πλέον επιτακτική ανάγκη.
  Η Δέλτα Τεχνική, πρωτοπόρος σε συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εισάγει αντλίες θερμότητας Climaveneta, εταιρεία μέλος του ομίλου Mitsubishi Electric. Η τεράστια γκάμα μηχανημάτων και το εύρος ισχύος που αυτή εξασφαλίζει είναι ικανή να ανταπεξέλθει στις ιδιαιτερότητες κάθε εφαρμογής. Ο καινοτόμος σχεδιασμός, οι υψηλοί βαθμοί απόδοσης και η ευελιξία κάθε μηχανήματος κατατάσσουν τις αντλίες θερμότητας Climaveneta πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των ιδιωτών. Η εταιρεία έχει προμηθεύσει και εγκαταστήσει μονάδες σε πολυάριθμες κατοικίες, ξενοδοχεία, γραφεία, νοσοκομεία και γενικότερα κάθε είδους κτίριο με ανάγκες θέρμανσης, ψύξης και ζεστών νερών χρήσης. Η ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών στην ελληνική νομοθεσία, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’οίκον ΙΙ» φανερώνει ξεκάθαρα μια τάση προώθησης της τεχνολογίας των αντλιών θερμότητας, με επιδοτήσεις που μπορεί να καλύψουν αρκετά μεγάλο ποσοστό της επένδυσης.
  Λαμβάνοντας υπόψιν και τα πλεονεκτήματα που προαναφέρθηκαν, το ερώτημα «Να χρησιμοποιήσω αντλία θερμότητας για την κάλυψη των αναγκών μου;» έχει πλέον ξεκάθαρα καταφατική απάντηση.
  Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αντλιών θερμότητας: https://www.ehpa.org/