Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014

Τι είναι το αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ ή διακόπτης διαρροής έντασης

Βρίσκεται στην καθημερινή  ζωή μας εδώ και πολλά χρόνια.
Ακούγεται, γράφεται, παρουσιάζεται με διάφορα ονόματα:

-Ρελέ διαρροής, ή μόνο ρελέ
-Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης, ή μόνο αντιηλεκτροπληξιακός
-Διάταξη διαφορικού ρεύματος, ή μόνο διαφορικός
-Διακόπτης προστασίας
-Ηλεκτροστόπ
-RCD (residual carent device)

-FI (Fehlerstromeinrichtung)

    Είναι γενικά αποδεκτό ότι το ρεύμα γίνεται επικίνδυνο για τον ανθρώπινο οργανισμό όταν η τιμή του είναι πάνω από τα 50 mA. Ο καλύτερος τρόπος για την αποφυγήτου κινδύνου 
είναι η εγκατάσταση ενός τουλάχιστον αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ. 

    Ο Διακόπτης Διαρροής Έντασης (Δ.Δ.Ε. στα 30mA) ή ηλεκτρονόμος ασφαλείας, όπως λέγεται διαφορετικά, εγκαθιστάτε στον γενικό πίνακα μιας οικίας, πριν από οποιαδήποτε κατανάλωση, αμέσως μετά από την γενική ασφάλεια.
Στην χώρα μας κάτι τέτοιο είναι υποχρεωτικό εδώ και χρόνια.

    Η λειτουργία του αντιηλεκτροπληξιακού βασίζεται στον λεγόμενο διαφορικό μετασχηματιστή.
Το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείτε από τον κάθε αγωγό της παροχής στον διαφορικό μετασχηματιστή, τρεις φάσης και ουδέτερος για τριφασική παροχή ή μια φάση και ουδέτερος για μονοφασική παροχή, είναι μηδενικό αν δεν υπάρχει διαρροή στην εγκατάσταση. Αν υπάρχει διαρροή πάνω από 30 χιλιοστά του αμπέρ (30mA) τότε ενεργοποιείται ο μηχανισμός του ρελέ, από το μαγνητικό πεδίο που δημιουργείται, κόβοντας το ρεύμα σε χρόνο μικρότερο από 30 χιλιοστά του δευτερολέπτου.


   
 Οι κατασκευαστές των αντιηλεκτροπληξιακών ρελέ τα φτιάχνουν με κάπως μεγαλύτερη ευαισθησία (μικρότερη τιμή ενεργοποίησης) από τα 30 mA, που ο νόμος αναφέρει, για να είναι σίγουροι για τα όρια μιας και πρόκειται για λεπτή κατασκευή.

    Όλα τα ρελέ αυτού του τύπου έχουν επάνω τους ένα κουμπί, μπουτόν test για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας, το οποίο πρέπει να πατιέται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και πάντως τουλάχιστον μια φορά το μήνα.


    Τα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ κατασκευάζονται για καταναλώσεις μέχρι 25Α, 40Α, 63Α, 80Α, 100Α.
 π.χ.το αντιηλεκτροπληξιακό "4 επί 40 αμπέρ" είναι για τριφασική κατανάλωση μέχρι 40 αμπέρ ανά φάση. Το ρελέ "2 επί 25 αμπέρ" είναι για μονοφασική κατανάλωση μέχρι 25 αμπέρ.

    Εκτός από την ηλεκτροπληξία τα ρελέ αυτά προστατευτούν και από πυρκαϊά, αφού δεν αφήνουν το ρεύμα να "φεύγει" από κακή μόνωση που μπορεί να αυξήσει την θερμοκρασία σε επίπεδα πυρκαϊάς.

Στην περίπτωση που ο ηλεκτρικός εξοπλισμός ενδέχεται να παρουσιάσει παλμικά ρεύματα διαρροής με συνεχή συνιστώσα (προερχόμενη από φωτισμό LED, από inverter, από UPS κτλ..) η προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας θα πρέπει να εξασφαλίζεται με την χρήση ρελέ διαφυγής τύπου Α. • Συνδεσμολογία του αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ :


 • Για να δοθεί βοήθεια σε ηλεκτροπληκτο χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Χρειάζεται πρώτα καλά εκείνος που πρόκειται να βοηθήσει, ώστε να μην κινδυνέψει να πάθει ηλεκτροπληξία ο ίδιος, δηλαδή :

 1. Πρέπει να κόψει αμέσως το ηλεκτρικό ρεύμα με ξερό ξύλο ή ραβδί, σε καμία περίπτωση δε χρησιμοποιείται μεταλλικό αντικείμενο(ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ).
 2. Πρέπει να πατάει σε ξηρό σανίδι ή σε σωρό στεγνά ρούχα.
 3. Να μην αγγίζει με γυμνά χέρια τον παθόντα, ούτε να προσπαθήσει να τον πιάσει από γυμνά μέρη του σώματος του. Θα σηκώσει τον πάσχοντα πιάνοντας τον μόνο από τα ρούχα αν είναι στεγνά
 4. Αν αυτός που έπαθε ηλεκτροπληξία κρατάει τον αγωγό του ρεύματος, πρέπει να ανοίξουμε την παλάμη του, αφού φορέσουμε λαστιχένια γάντια.
 5. Αν δεν φοράμε παπούτσια με λαστιχένιες σόλες πρέπει, πριν από την παροχή βοήθειας να στρώσουμε στεγνά υφάσματα ή να τοποθετηθεί ένα στεγνό σανίδι στο πάτωμα. 
 • Τι πρέπει να γίνει σε κάποιον που έχει πάθει ηλεκτροπληξία;
 1. Μεταφορά σε καλά αεριζόμενο χώρο.
 2. Αφαίρεση των εξωτερικών ρούχων της ζώνης , των παπουτσιών και κάθε ενδύματος που τον σφίγγει.
 3. Εντριβή για την κυκλοφορία.
 4. Τεχνητή αναπνοή μέχρι να συνέλθει τελείως ή μέχρι να έλθει ο γιατρός.
 5. Θέρμανση του θύματος όσο διαρκεί η τεχνητή αναπνοή.
 6. Δε θα δοθεί στον παθόντα τίποτα από το στόμα (ποτά, τροφή) αν δεν συνέλθει πλήρως.
 7. Ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν στην εισαγωγή του θέματος.
 8. Αν έχει εγκαύματα, θα πρέπει να τα επιδέσουμε με βαζελινούχα αποστειρωμένη γάζα.
 9. Αν έχει πάθει κάταγμα, θα πρέπει να προσέξουμε κατά την μεταφορά του και την τεχνητή αναπνοή να μην επιδεινωθούν.
 10. Καρδιοτόνωση με ενέσεις καμφοράς κλπ