Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014

Εξοικονόμηση έως και 141 ευρώ ετησίως απο την ΔΕΗ με αντικατάσταση του παλιού σας κυκλοφορητή με τον νεο Wilo-Yonos PICO

 Wilo-Yonos PICO
  • Μοναδική αυτόματη λειτουργία εξαέρωσης 
  • Οθόνη LED για ρύθμιση επιθυμητού μανομετρικού σε βήματα των 0,1 m και για προβολή της τρέχουσας κατανάλωσης
  • Εύκολη ρύθμιση κατά την αντικατάσταση ενός συμβατικού, κοινού κυκλοφορητή με προεπιλέξιμες ταχύτητες, π.χ. Wilo-Star-RS
  • Και φυσικά: απόλυτα συμβατός με την Οδηγία «ErP»
Περιγραφή και λειτουργία

1 Περιγραφή 

Ο κυκλοφορητής αποτελείται από ένα υδραυλικό σύστημα, έναν υγρολίπαντο κινητήρα με ρότορα μόνιμουμαγνήτη και από μία ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας. Η μονάδα ελέγχου περιλαμβάνει ένα κόκκινο κουμπί χειρισμού καθώς και μια οθόνη λυχνιών LED για τη ρύθμιση όλων των παραμέτρων και για προβολή της τρέχουσας κατανάλωσης ισχύος σε W.

2 Λειτουργίες

Όλες οι λειτουργίες μπορούν να ρυθμίζονται, να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται με το κόκκινο κουμπί χειρισμού.
Στην κατάσταση λειτουργίας εμφανίζεται η τρέχουσα κατανάλωση ισχύος σε W. 
Στρέφοντας το κόκκινο κουμπί στην οθόνη LED προβάλλετε το μανομετρικό ύψος σε m.

Διαφορική πίεση μεταβλητή (Δp-v):

H ονομαστική διαφορική πίεση H αυξάνει γραμμικά στην επιτρεπτή περιοχή παροχής μεταξύ ½H και H .
Η διαφορική πίεση που παράγεται από τον κυκλοφορητή ρυθμίζεται στην εκάστοτε επιθυμητή τιμή. Αυτός ο τρόπος ελέγχου ενδείκνυται ιδιαίτερα σε εγκαταστάσεις θερμότητας με καλοριφέρ, επειδή μειώνονται οι θόρυβοι ροής στις θερμοστατικές βαλβίδες.

Διαφορική πίεση σταθερή (Δp-c):

Η ονομαστική διαφορική πίεση H κρατείται σταθερή στην επιτρεπόμενη περιοχή παροχής και μάλιστα στην ρυθμισμένη ονομαστική τιμή μέχρι τη μέγιστη χαρακτηριστική καμπύλη

Η Wilo συνιστά αυτόν τον τρόπο ελέγχου για ενδοδαπέδια κυκλώματα θέρμανσης ή για παλαιότερα συστήματα θέρμανσης με σωληνώσεις μεγάλων διαστάσεων, καθώς και για όλες τις χρήσεις που δεν έχουν κυμαινόμενη χαρακτηριστική καμπύλη δικτύου σωληνώσεων, όπως π.χ. κυκλοφορητές φόρτωσης θερμοσίφωνα.

Λειτουργία εξαέρωσης:

Η διάρκεια της εξαέρωσης ανέρχεται σε 10 λεπτά από τη στιγμή της ενεργοποίησης. Μετά το πέρας των 10 λεπτών ο κυκλοφορητής σταματά και τίθεται σε λειτουργία αναμονής, που επισημαίνεται με αναβόσβημα της μεσαίας στήλης της οθόνης LED.
Μετά τη διαδικασία εξαέρωσης πρέπει να επιλέξετε και να ρυθμίσετε τον επιθυμητό τρόπο ελέγχου και το μανομετρικό ύψος, ώστε να θέσετε τον κυκλοφορητή σε λειτουργία.