Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2015

Συνδεσμολογία Διακοπτών Αλλέ – Ρετούρ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑΙΩΝ ΑΛΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ

Με τη παρακάτω συνδεσμολογία, μπορούμε να ελέγξουμε ένα φωτιστικό σώμα ή μια ομάδα φωτιστικών σωμάτων που θα ελέγχονται ταυτόχρονα, από δύο σημεία. Μια τέτοια συνδεσμολογία συνήθως χρησιμοποιείται όπου θέλουμε να ελέγξουμε ένα απλό φως από δύο σημεία (κρεβατοκάμαρα, διάδρομοι,κλπ.)Στη παραπάνω συνδεσμολογία συνδέουμε μόνιμα στο σταθερό μέρος του διακόπτη 1 τη φάση. Στα
κινητά μέρη του διακόπτη 1, συνδέουμε τα κινητά μέρη του διακόπτη 2 (επιστροφές διακοπτών). Στο σταθερό μέρος του διακόπτη 2, συνδέουμε την επιστροφή του φωτιστικού. Το φωτιστικό σώμα συνδέεται μόνιμα με τον ουδέτερο και τη γη. Ανάλογα με τις θέσεις των διακοπτών το φωτιστικό σώμα ελέγχεται και από τους δύο διακόπτες.


ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΑΛΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ

Με τη παρακάτω συνδεσμολογία, μπορούμε να ελέγξουμε ένα φωτιστικό σώμα ή μια ομάδα
φωτιστικών σωμάτων που θα ελέγχονται ταυτόχρονα, από τρία σημεία. Μια τέτοια συνδεσμολογία
συνήθως χρησιμοποιείται όπου θέλουμε να ελέγξουμε ένα απλό φως από τρία σημεία ( μεγάλοι διάδρομοι, κρεββατοκάμαρες, κλπ. ).
Στη παραπάνω συνδεσμολογία συνδέουμε μόνιμα στο σταθερό μέρος του διακόπτη 1 (ακραίος) τη φάση. Στα κινητά μέρη του διακόπτη 1, συνδέουμε τα σταθερά μέρη του διακόπτη 2 (μεσαίος). Στα κινητά μέρη του διακόπτη 2 (μεσαίος), συνδέουμε τα κινητά μέρη του διακόπτη 3 (ακραίος). Στο σταθερό μέρος του διακόπτη 3 (ακραίος), συνδέουμε την επιστροφή του φωτιστικού. Το φωτιστικό σώμα συνδέεται μόνιμα με τον ουδέτερο και τη γη.
Ανάλογα με τις θέσεις των διακοπτών το φωτιστικό σώμα ελέγχεται και από τους τρεις διακόπτες