Δευτέρα 8 Απριλίου 2019

Αντλίες θερμότητας: η πιο ανερχόμενη τεχνολογία θέρμανσης και εξοικονόμησης ενέργειαςΓνωρίζετε ποια είναι η πιο ανερχόμενη τεχνολογία θέρμανσης και εξοικονόμησης ενέργειας; Δεν είναι άλλη από τις αντλίες θερμότητας !
Γιατί η πιο σύγχρονη μέθοδος θέρμανσης δεν είναι τόσο διαδεδομένη;
Ενώ οι αντλίες θερμότητας διεισδύουν ολοένα και περισσότερο στον κλάδο της θέρμανσης - κλιματισμού χώρων και κατακτούν μεγάλο μερίδιο των ευρωπαϊκών αγορών, στην Ελλάδα ο δισταγμός απέναντι τους είναι εμφανέστατος. Παρόλο που σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συστήνονται ανεπιφύλακτα ως η βέλτιστη λύση για τη θέρμανση τόσο κατοικιών, όσο και ευρύτερης κλίμακας κτιρίων, οι Έλληνες πολίτες παραμένουν προσκολλημένοι στα παραδοσιακά συστήματα με καυστήρες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Επομένως, είναι εύλογο να αναρωτηθεί κανείς την αιτία που οι αντλίες θερμότητας δεν έχουν την ηχηρή παρουσία που τους αναλογεί στη χώρα μας.
Οι λόγοι που δημιουργούν το εν λόγω κλίμα δυσπιστίας είναι κατά κύριο λόγο δύο. Πρώτον, η έλλειψη τεχνικού υπόβαθρου επιδρά στην κρίση του ιδιώτη, ο οποίος αμφιβάλλει για το αν μια αντλία θερμότητας μπορεί πράγματι να καλύψει τις ανάγκες του. Η κοινή αντίληψη είναι ότι ένα καύσιμο όπως το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο καίγεται, άρα η φωτιά παράγει την απαιτούμενη θερμότητα. Οι θερμοδυναμικές αρχές κάτω από τις οποίες λειτουργεί μια αντλία θερμότητας είναι απλές, ωστόσο για πολλούς μοιάζουν δυσνόητες, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο μηχάνημα να φαντάζει απρόσιτο προς τον μέσο ιδιώτη που προτιμά να αισθάνεται ήσυχος ακολουθώντας την έως τώρα πεπατημένη λύση του λέβητα. Κατά δεύτερον, με την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των πολιτών σκέφτεται βραχυπρόθεσμα και διστάζει να επενδύσει σε μια λύση που θα αποφέρει μειωμένα λειτουργικά κόστη και αίσθηση ασφάλειας. Συνεπώς, η ενδεχόμενη απόσβεση δύο ή τριών χρόνων που μπορεί να έχει η προμήθεια μιας αντλίας θερμότητας δρα ανασταλτικά σε σχέση με την εξοικονόμηση χρηματικών πόρων στο μέλλον.
Η στατιστική ανάλυση που ακολουθεί στοχεύει στην ενημέρωση του ιδιώτη, ο οποίος οφείλει να εκσυγχρονιστεί και να στραφεί στις αντλίες θερμότητας, ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές τάσεις.
Οι ενεργειακές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η θέρμανση και ψύξη των οικιακών και βιομηχανικών κτιρίων αποτελούν περίπου το μισό της ενεργειακής κατανάλωσης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε οικιακό επίπεδο εντός των ευρωπαϊκών χωρών, η θέρμανση και τα ζεστά νερά χρήσης καταλαμβάνουν το 79% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης του νοικοκυριού(192.5 Mtoe). Η ψύξη καταλαμβάνει ένα σχετικά μικρό μερίδιο, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες. Η ανάγκη αυτή συνδέεται με την κλιματική αλλαγή και την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Στη βιομηχανία, το 70,6% της ενεργειακής κατανάλωσης αφορά τη θέρμανση (193.6 Mtoe), το 26,7% (73.3 Mtoe) το φωτισμό και ηλεκτρικές διεργασίες (κινητήρες κλπ.) και το 2,7% (7.2 Mtoe) την ψύξη.
Το 84% της θέρμανσης και ψύξης παράγεται ακόμα μέσω ορυκτών καυσίμων, ενώ μόλις το 16% καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η επίτευξη των στόχων που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκάζει τον τομέα θέρμανσης και κλιματισμού να μειώσει τις καταναλώσεις του και να απεξαρτηθεί από τη χρήση καυσίμων.
Χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, φιλικές προς το περιβάλλον, μείωση λειτουργικού κόστους
Οι αντλίες θερμότητας αποτελούν την πλέον καινοτόμο και συμφέρουσα επιλογή, η οποία εξασφαλίζει πλήρως τις ανάγκες ενός κτιρίου σε ψύξη, θέρμανση και ζεστά νερά χρήσης. Πρόκειται για θερμικούς ενισχυτές οι οποίοι αντλούν θερμότητα από τον αέρα, το νερό και τη γη και μέσω ψυκτικού κύκλου συμπίεσης τη μεταφέρουν στον επιθυμητό χώρο. Ένα βασικό πλεονέκτημα των αντλιών θερμότητας είναι η πλήρης ανεξαρτησία από την κατανάλωση οποιουδήποτε καυσίμου, με μόνη απαίτηση για τη λειτουργία τους την παροχή ηλεκτρικής ισχύος στο συμπιεστή της μονάδας. Αν μάλιστα η ηλεκτρική ισχύς παράγεται καθαρά από ΑΠΕ, τότε ο ισχυρισμός πως η αντλία θερμότητας είναι μια τεχνολογία 100% φιλική προς το περιβάλλον είναι αναμφισβήτητος. Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, οι κανονισμοί και οι οδηγίες της ΕΕ τις κατατάσσουν πλέον επίσημα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αναγνωρίζοντας έτσι τη συμβολή τους σε θέματα ενεργειακής ζήτησης και μείωσης εκπομπών CO2.
Ο ψυκτικός κύκλος που αποτελεί την αρχή λειτουργίας τους, εξασφαλίζει πολύ υψηλές αποδόσεις που υπερβαίνουν ακόμα και το 350% σε λειτουργία θέρμανσης για μια μονάδα που αντλεί θερμότητα από τον αέρα. Μάλιστα, αν η πηγή ενέργειας είναι το νερό ή κάποιο γεωθερμικό πεδίο, η απόδοση μπορεί να φτάσει ακόμα υψηλότερες τιμές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αυτό σημαίνει πως μια αντλία θερμότητας υπερτερεί σαφέστατα έναντι ενός συμβατικού συστήματος θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου ή φυσικού αερίου των οποίων η απόδοση δύσκολα υπερβαίνει το 90%. Επιπλέον, η κάλυψη των αναγκών σε ψύξη και ζεστά νερά χρήσης συνεπάγεται απλοποίηση του σχεδιασμού ενός νέου κτιρίου και της εγκατάστασης του εξοπλισμού, αφού πλέον ένα μηχάνημα είναι υπεύθυνο για όλες τις θερμικές λειτουργίες.
Συνεπώς, το λειτουργικό κόστος μπορεί να μειωθεί κατά 50% προσφέροντας μεγάλη ετήσια εξοικονόμηση χρηματικών πόρων ως αποτέλεσμα των πολύ υψηλών βαθμών απόδοσης και συνεπώς της μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης. Το ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζει την ενέργεια που εξοικονομείται (TWh) κατά τη θέρμανση και ψύξη χώρων, την παραγωγή ζεστών νερών χρήσης και διάφορες βιομηχανικές διεργασίες από τις αντλίες θερμότητας σε χώρες της ΕΕ.


Διάγραμμα 1 – Εξοικονόμηση ενεργειακής κατανάλωσης (TWh) μέσω λειτουργίας αντλιών θερμότητας σε όλη την Ευρώπη
Συγκεκριμένα για το 2017, εξοικονομήθηκαν 148 θερμικές TWh οι οποίες υπό άλλες συνθήκες θα παράγονταν μέσω καύσιμης ύλης, ή άλλης πηγής ενέργειας. Οι παραπάνω υπολογισμοί έγιναν συγκριτικά με λέβητα φυσικού αερίου απόδοσης 85%.
Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές εκπομπές, στο Διάγραμμα 2 παρουσιάζεται η μείωση εκπομπών CO2 (Mt) που επιφέρει μια αντλία θερμότητας συγκριτικά με το λέβητα που προαναφέρθηκε.


Διάγραμμα 2 – Μείωση εκπομπών CO2 (Mt) μέσω λειτουργίας αντλιών θερμότητας σε όλη την Ευρώπη
Παρατηρείται ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας που εφαρμόζεται στα συστήματα αντλιών θερμότητας οδηγεί σταδιακά σε μεγαλύτερη μείωση εκπομπών CO2. Οι περιβαλλοντικές δεσμεύσεις αποτελούν πλέον σημαντικό παράγοντα στην επιλογή συστήματος θέρμανσης και ψύξης και δε θα πρέπει να θεωρούνται δευτερεύουσας σημασίας.
Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τη ραγδαία επέκταση της αγοράς των αντλιών θερμότητας, ιδιαίτερα από το 2006 και μετά. Οι υψηλοί βαθμοί απόδοσης, η μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση, η φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία τους και φυσικά το λειτουργικό κόστος, είναι οι κυριότεροι λόγοι που έχουν οδηγήσει στην ευρεία χρήση τους τόσο σε βιομηχανικό, αλλά κυρίως σε οικιακό επίπεδο. Κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται από το Διάγραμμα 3.


Διάγραμμα 3 – Συνολικές πωλήσεις μονάδων αντλιών θερμότητας ανά έτος
Ο μύθος για αδυναμία λειτουργίας τους σε κρύο περιβάλλον καταρρίπτεται
Εστιάζοντας σε κατοικίες και νοικοκυριά, η κατάσταση συνοψίζεται στο Διάγραμμα 4.


Διάγραμμα 4 – Εγκατεστημένες αντλίες θερμότητας ανά 1000 κατοικίες
Ίσως προκαλεί εντύπωση η διάδοση των αντλιών θερμότητας στις βόρειες χώρες  όπου τα κρύα κλίματα επιβάλλουν υψηλές ανάγκες θέρμανσης για μεγάλο μέρος του χρόνου. Ωστόσο, όσα προαναφέρθηκαν σχετικά με το χαμηλό κόστος λειτουργίας των αντλιών θερμότητας και την απόδοσή τους κάνουν τη συγκεκριμένη επιλογή να φαντάζει μονόδρομος. Αρκεί κανείς να αναλογιστεί πόσο οικονομικά ασύμφορο θα ήταν για έναν ιδιώτη να λειτουργεί ένα λέβητα για θέρμανση και ζεστά νερά χρήσης για τουλάχιστον 8 μήνες το χρόνο. Εκτός αυτού, αναιρούνται οι όποιες αμφιβολίες σχετικά με την επαρκή κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες και περιβάλλον με χαμηλές θερμοκρασίες.
Συνοψίζοντας, αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 11.335.000 αντλίες θερμότητας όλων των τύπων εγκατεστημένες στις διάφορες χώρες της Ευρώπης. Η ετήσια θερμική ενέργεια που παράγουν ανέρχεται στις 181,1 TWh.  Τα στατιστικά επιβεβαιώνουν τη ραγδαία ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου και δεν αποκλείεται το μέγεθος της αγοράς να έχει διπλασιαστεί ως το 2024. Συνεπώς, είναι ξεκάθαρο πως οι αντλίες θερμότητας αποτελούν την πιο αξιόπιστη και ουσιαστική λύση σε ζητήματα θέρμανσης/ψύξης, ζεστών νερών χρήσης και βιομηχανικών διεργασιών. Όσοι υιοθετήσουν αυτήν την τεχνολογία θα επωφεληθούν τόσο οικονομικά, όσο και κοινωνικοπολιτικά, μέσω της εκπλήρωσης των στόχων και κανονισμών που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ήρθε η ώρα να αναθεωρήσουμε
Κάθε κατοικία μπορεί να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα των αντλιών θερμότητας, εξασφαλίζοντας θέρμανση και ζεστό νερό με οικονομία τουλάχιστον 50% σε σχέση με το πετρέλαιο. Με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να έχει αυξητικές τάσεις (αύξηση κατά 8,3% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2017), η αναζήτηση εναλλακτικών και παράλληλα οικονομικότερων τρόπων θέρμανσης είναι πλέον επιτακτική ανάγκη.
Η Δέλτα Τεχνική, πρωτοπόρος σε συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εισάγει αντλίες θερμότητας Climaveneta, εταιρεία μέλος του ομίλου Mitsubishi Electric. Η τεράστια γκάμα μηχανημάτων και το εύρος ισχύος που αυτή εξασφαλίζει είναι ικανή να ανταπεξέλθει στις ιδιαιτερότητες κάθε εφαρμογής. Ο καινοτόμος σχεδιασμός, οι υψηλοί βαθμοί απόδοσης και η ευελιξία κάθε μηχανήματος κατατάσσουν τις αντλίες θερμότητας Climaveneta πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των ιδιωτών. Η εταιρεία έχει προμηθεύσει και εγκαταστήσει μονάδες σε πολυάριθμες κατοικίες, ξενοδοχεία, γραφεία, νοσοκομεία και γενικότερα κάθε είδους κτίριο με ανάγκες θέρμανσης, ψύξης και ζεστών νερών χρήσης. Η ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών στην ελληνική νομοθεσία, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’οίκον ΙΙ» φανερώνει ξεκάθαρα μια τάση προώθησης της τεχνολογίας των αντλιών θερμότητας, με επιδοτήσεις που μπορεί να καλύψουν αρκετά μεγάλο ποσοστό της επένδυσης.
Λαμβάνοντας υπόψιν και τα πλεονεκτήματα που προαναφέρθηκαν, το ερώτημα «Να χρησιμοποιήσω αντλία θερμότητας για την κάλυψη των αναγκών μου;» έχει πλέον ξεκάθαρα καταφατική απάντηση.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αντλιών θερμότητας: https://www.ehpa.org/

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019

Αντλία Θερμότητας LG Therma V R32 Monobloc

Η πρώτη στον κόσμο R32 Monobloc αντλία θερμότητας

Η πρώτη στον κόσμο R32 Monobloc αντλία θερμότητας προσφέρει παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 65ο C. Η LG Therma V R32 Monobloc διαθέτει 100 συμβατότητα με σώματα καλοριφέρ και ενδοδαπέδια θέρμανση.

Αποκτήστε Θέρμανση και Ζεστό Νερό Χρήσης, με μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας.

THERMA V Monobloc
Η LG παρέχει την ολοκληρωμένη λύση THERMA V Monobloc, την «όλα-σε-ένα» αντλία θερμότητας. Δεν χρειάζονται σωληνώσεις ψυκτικού μέσου, αφού η εξωτερική μονάδα συνδέεται μόνομε σωληνώσεις νερού, με αποτέλεσμα την ευκολότερη και ταχύτερη εγκατάσταση.

Λειτουργία του THERMA V Monobloc
Η θερμότητα που δημιουργείται από την εξωτερική μονάδα μέσω εναλλαγής θερμότητας με τον εξωτερικό αέρα, μεταφέρεται στην εσωτερική μονάδα για να παρέχει θέρμανση και ζεστό νερό.

Σχεδιασμός όλα-σε-ένα
Ως λύση θέρμανσης «όλα-σε-ένα», η εξωτερική μονάδα του THERMA V Monobloc αποτελείται από 4 βασικά εξαρτήματα*. Εφόσον παραλείπεται η σωλήνωση ψυκτικού μέσου,η εγκατάσταση γίνεται πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Επιπλέον, ο εγκαταστάτης μπορεί να αντικαταστήσει εύκολα την αντλία νερού, ανοίγοντας απλώς το πάνελ της μπροστινής θύρας.

Ενεργειακή απόδοση με τεχνολογία LG Inverter
Η LG έχει αποκομίσει εκτεταμένη τεχνογνωσία στις τεχνολογίες συμπιεστών και μοτέρ, δηλαδή την καρδιά της ενεργειακής απόδοσης. Η τεχνολογία LG Inverter βελτιστοποιεί την απόδοση μειώνοντας το ενεργειακό κόστος, καθώς για τη λειτουργία χρησιμοποιείται μόνο όση ενέργεια απαιτείται.

Άνετη θέρμανση ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
Μέσω της Λειτουργίας ανάλογης με τις καιρικές συνθήκες, η θερμοκρασία εκροής νερού ακολουθεί αυτόματα την εξωτερική θερμοκρασία. Εάν η εξωτερική θερμοκρασία μειωθεί, η θερμαντική ικανότητα για το σπίτι θα αυξηθεί αυτόματα προκειμένου να διατηρηθεί η θερμοκρασία στον χώρο.

Γρήγορη και αξιόπιστη θέρμανση μέσω Smart Sensor
Το μοναδικό σύστημα Smart Sensor της LG με τεχνολογία ελέγχου πίεσης και θερμοκρασίας, ανιχνεύει απευθείας την πίεση για ταχύτερη και ακριβέστερη απόκριση στη διακύμανση φορτίου.

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης
Σε περίπτωση ξαφνικού σφάλματος, το THERMA V συνεχίζει να παράγει θερμότητα μέχρι την ώρα του σέρβις. Σε περίπτωση μικρού σφάλματος συνήθως λόγω βλάβης αισθητήρα, ο κύκλος λειτουργίας της αντλίας θερμότητας ενεργοποιείται αναγκαστικά. Σε σημαντικά σφάλματα λόγω ελαττωματικών εξαρτημάτων, η θέρμανση εξασφαλίζεται από ηλεκτρικό θερμαντήρα.Κωνσταντίνος Γαλάνης
Ηλεκτρολόγος Θερμοϋδραυλικός Τρίτη 5 Μαρτίου 2019

Νέο πρόγραμμα επιδότησης της εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες

Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα επιδότησης της εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες από την ΕΔΑ Αττικής. Επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες και η ζήτηση μεγάλη θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να βιαστούν.
Το νέο πρόγραμμα έχει έναρξη την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και σύμφωνα με αυτό η ΕΔΑ Αττικής, κατόπιν σχετικού αιτήματος του καταναλωτή, επιδοτεί μέρος του συνολικού κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για κεντρικές ή αυτόνομες θερμάνσεις ενεργών κατοικιών, προς αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας. 
Το σχήμα επιδότησης είναι κλιμακωτό και το επιδοτούμενο ποσό ορίζεται από την κατηγορία σύνδεσης και την ισχύ του λέβητα εγκατάστασης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες που αφορούν τις συσκευές και τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας σε αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου.
Το επιδοτούμενο ποσό αποδίδεται από την ΕΔΑ Αττικής στον ανάδοχο εγκαταστάτη (ή/και προμηθευτή εξοπλισμού) για την κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης μετά την παραλαβή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, τις διαδικασίες ελέγχου και την έκδοση άδειας χρήσης φ.α.

Στην GasPipe αναλαμβάνουμε ολόκληρη την διαδικασία για λογαριασμό σας, δηλαδή αίτηση-μελέτη-εγκατάσταση-συντήρηση, με σκοπό την παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία, με απόλυτη ασφάλεια και σε χρόνο ρεκόρ.
Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα στο 210 2470870, συμπληρώνοντας την φορμα επικοινωνίας ή μέσω e-mail στο info@gaspipe.gr για να κλείσετε ραντεβού ώστε να επισκεφτούμε τον χώρο σας και να λάβετε άμεσα μια προσφορά χωρίς καμία επιβάρυνση για εσάς.
Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε τεράστια εμπειρία στις εγκαταστάσεις ιδιωτικών έργων με πάρα παλλές εγκαταστάσεις παραδομένες σε πλήρη λειτουργία και απολύτως ασφαλείς σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής. Οι αυστηροί κανονισμοί και η τήρηση των διαδικασιών που ορίζει η Ε.Δ.Α Αττικής ανεβάζουν πολύ ψηλά τον πήχη της ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

Έχουμε την τεχνογνωσία και την θέληση να κατασκευάσουμε άριστα την εγκατάστασή που σας ενδιαφέρει, με πνεύμα συνεργασίας, με απόλυτη συνέπεια και σε λογικές τιμές. 


Όροι και προϋποθέσεις προσφοράς
▪ Η επιδότηση ισχύει μόνο για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου για κατηγορίες καταναλωτή «Κεντρική Θέρμανση» και «Αυτόνομη Θέρμανση».
▪ Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής που θα υπογραφούν από τις 20 Φεβρουαρίου 2019 και μετά (σ.σ. δηλαδή δεν είχαν έως και τις 19 Φεβρουαρίου 2019 σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου).
▪ Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης που θα υπογραφούν μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού αυτής ανά κατηγορία σύμβασης σύνδεσης (με ταυτόχρονη υποβολή δικαιολογητικών για την ένταξη στο πρόγραμμα). Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με την υποβολή προς την ΕΔΑ Αττικής των δικαιολογητικών ένταξης στο πρόγραμμα (υπεύθυνη δήλωση ένταξης στο πρόγραμμα και φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος κατοικίας στην περίπτωση αυτονομιών). Οι περιπτώσεις συμβάσεων σύνδεσης για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί ΥΔ συμμετοχής στο πρόγραμμα επιδότησης δεν δεσμεύουν προτεραιότητα συμμετοχής και προυπολογισμό επιδότησης.
▪ Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης επί ενεργού δικτύου φυσικού αερίου ή επί προγραμματισμένου προς κατασκευή δικτύου σύμφωνα με τον από 19/02/19 ανηρτημένο προγραμματισμό επεκτάσεων στην εταιρική ιστοσελίδα. Στην περίπτωση μη προγραμματισμένων επεκτάσεων, η επιδότηση ισχύει μόνο εφόσον η υπογραφή των συμβάσεων σύνδεσης πραγματοποιηθεί έως και τις 31 Μαρτίου 2019.
▪ Η επιδότηση ισχύει εφόσον η υποβολή του σωστού φύλλου καύσης της εγκατάστασης φυσικού αερίου, του τιμολογίου του ανάδοχου εγκαταστάτη και των λοιπών δικαιολογητικών προς την ΕΔΑ Αττικής πραγματοποιηθεί το αργότερο έως και τις 29 Νοεμβρίου 2019.
▪ Η επιδότηση ισχύει για κατοικίες που είναι «ενεργές», δηλαδή κατοικούνται. Στην περίπτωση αυτόνομης σύνδεσης μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικία, η κατοικία πρέπει να φέρει πρόσφατο εκκαθαριστικό λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος (τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία σύμβασης σύνδεσης).
▪ Η επιδότηση δεν ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης επαγγελματιών (κατασκευαστές ή με οποιοδήποτε επαγγελματικό ΑΦΜ) ή για συμβάσεις σύνδεσης σε κτήρια υπό ανέγερση.
▪ Η επιδότηση ισχύει μόνο σε περιπτώσεις αντικατάστασης υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας με εγκατάσταση φυσικού αερίου. Δεν επιδοτούνται αυτόνομες συνδέσεις σε πολυκατοικίες με σύμβαση σύνδεσης για κεντρική θέρμανση σε ισχύ την 12 η Φεβρουαρίου 2019 και μετά.
▪ Η επιδότηση δεν ισχύει για εσωτερικές εγκαταστάσεις (σε πολυκατοικίες ως κεντρική θέρμανση, μεμονωμένα διαμερίσματα, μονοκατοικίες) που έχουν στο παρελθόν τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο.
▪ Η επιδότηση δεν ισχύει αν ο συμβαλλόμενος (ιδιοκτήτης κατοικίας ή διαχειριστής) παραβιάσει υπαιτίως κάποιον από τους όρους της σύμβασης σύνδεσης ή/και της σύμβασης επιδότησης μέρους κόστους εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. ▪ Η ΕΔΑ Αττικής δύναται να διακόψει τη συλλογή δηλώσεων ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης ανάλογα με την πορεία αυτού, ύστερα από σχετική ενημέρωση των καταναλωτών μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας.
▪ Η επιδότηση της ΕΔΑ Αττικής δεν συνδυάζεται με άλλα προγράμματα επιδότησης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου από άλλους φορείς (πχ. ΕΣΠΑ).