ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κωνσταντίνος Γαλάνης
Ηλεκτρολόγος - Θερμοϋδραυλικός 


E-mail: 
k.galanis@hotmail.com  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6939-455082Κιν.:  6939455082