Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022

Μετατροπή συμβατικού λέβητα πετρελαίου σε λέβητα συμπίκνωσης .

 Ολοκληρωμένο σύστημα λέβητα συμπύκνωσης με αποσπώμενο εναλλάκτη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο λέβητας συμπύκνωσης της ΘΕΡΜΑ αποτελείται από δύο μέρη. Τον κυρίως λέβητα (συμβατικός) και τον συμπυκνωτή. Ο συμπυκνωτής, που είναι αποσπώμενος από τον λέβητα,  αποτελεί έναν εναλλάκτη ανάκτησης της θερμότητας των καυσαερίων του συμβατικού λέβητα. Τα καυσαέρια του συμβατικού λέβητα οδηγούνται στον συμπυκνωτή και αφού  πραγματοποιήσουν μία τριπλή διαδρομή μέσα από αεριαυλούς κατακόρυφης θέσης λειτουργίας εξέρχονται προς την καμινάδα της εγκατάστασης. Κατά την τριπλή αυτή διαδρομή  προσδίδεται θερμική ενέργεια από τα καυσαέρια στο νερό του κυκλώματος θέρμανσης το οποίο  επιστρέφει από τα καλοριφέρ. Με αυτό τον τρόπο εκμεταλλευόμαστε τα καυσαέρια του λέβητα προθερμαίνοντας το νερό του κυκλώματος πριν φτάσει στον λέβητα. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι να αυξάνεται η απόδοση του συστήματος. Τα καυσαέρια πλέον εξέρχονται στο περιβάλλον σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ενώ πραγματοποιείται και μερική υγροποίηση τους.

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Με βάση τη δυνατότητα κάλυψης των θερμίδων του λέβητα κατασκευάζονται τέσσερεις εκδόσεις του συμπυκνωτή. Η πρώτη έκδοση καλύπτει λέβητες από 20.000 kcal/h έως 70.000kcal/h , η δεύτερη λέβητες από 80.000kcal/h έως 130.000kcal/h, η τρίτη από 140.000 kcal/h έως 250.000kcal/h  και η τέταρτη από 260.000 kcal/h έως 400.000kcal/h . Ο πρώτος τύπος συμπυκνωτή είναι κυλινδρικός με διαστάσεις Φ340x950 και εισαγωγή - εξαγωγή καμινάδας Φ150. Ο δεύτερος τύπος συμπυκνωτή είναι κυλινδρικός με διαστάσεις Φ400x950 και εισαγωγή - εξαγωγή καμινάδας Φ200. Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της σειράς εναλλακτών ECO παρουσιάζονται στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών. Η κατασκευή του συμπυκνωτή γίνεται εξολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα  (κυρίως σώμα και αεριαυλοί) για μεγαλύτερη αντοχή έναντι στη διάβρωση που προκαλούν τα συμπυκνώματα. Ο συμπυκνωτής μονώνεται εξωτερικά. Για λέβητες μεγαλύτερης ισχύος έως και 2.000.000kcal/h κατασκευάζονται συμπυκνωτές κατόπιν παραγγελίας.

 

 ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ
  • 1. Η κατασκευή του συμπυκνωτή εξασφαλίζει την τριπλή διέλευση των καυσαερίων μέσα από ανοξείδωτους αεριαυλούς. Τα καυσαέρια οδηγούνται σε συγκεκριμένους αυλούς για κάθε μία από τις τρείς διαδρομές. Κάποιοι χρησιμοποιούνται για την ανοδική ροή των καυσαερίων και οι υπόλοιποι για την καθοδική, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση της θερμικής τους ενέργειας.

  • 2. Τελική έξοδος των καυσαερίων προς την καμινάδα της εγκατάστασης (Φ150 για την μικρότερη έκδοση του συμπυκνωτή και Φ200 για την μεγαλύτερη).

  • 3. Παροχή σύνδεσης με την επιστροφή από τα σώματα. Το νερό που επιστρέφει από τα σώματα τροφοδοτείται από εκεί στον συμπυκνωτή για να προθερμανθεί (παροχή 1 1/4" για την μικρότερη έκδοση του συμπυκνωτή και παροχή 2" για την μεγαλύτερη).

  • 4. Σύνδεση του συμπυκνωτή με την παροχή της επιστροφής στον συμβατικό λέβητα. Το νερό του κυκλώματος θέρμανσης αφού έχει προθερμανθεί στον συμπυκνωτή θα περάσει από εκεί στον λέβητα για την περαιτέρω θέρμανση του και την τροφοδοσία των σωμάτων καλοριφέρ (παροχή 1 1/4" για την μικρότερη έκδοση του συμπυκνωτή και παροχή 2" για την μεγαλύτερη).

  • 5. Η στήριξη του συμπυκνωτή γίνεται με τρία πόδια ρυθμιζόμενου ύψους. Αυτή η βάση εξασφαλίζει την εύκολη και σωστή σύνδεση με την καμινάδα του λέβητα και επιπλέον ο συμπυκνωτής καθίσταται ικανός να συνδεθεί και με λέβητες διαφορετικού κατασκευαστή ή και με λέβητες που είναι ήδη εγκατεστημένοι, αναβαθμίζοντας την απόδοση τους.

  • 6. Σημείο σύνδεσης του συμπυκνωτή με την καμινάδα του συμβατικού λέβητα. Είσοδος των καυσαερίων του λέβητα στον συμπυκνωτή για επιπλέον εκμετάλλευση τους.ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΡΟΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ


* Οι θερμοκρασίες αφορούν κύκλωμα θέρμανσης στο οποίο έχει επέλθει ισορροπία μετά από κάποια ώρα λειτουργίας του λέβητα.


Περισσότερες πληροφορίες: